2020 - 2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Tek Ders Sınavı

14 Temmuz 2021 Çarşamba

TEK DERS SINAVI
 
2020 - 2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Bütünleme Sınav notları 16 TEMMUZ 2021 tarihine kadar ilan edilecektir.  2020 - 2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi “Tek Ders Sınavı”  Akademik takvimde belirtildiği gibi  26 TEMMUZ 2021 Pazartesi günü ilgili akademik birimlerin belirleyeceği saatlerde ve şekilde  yapılacaktır. Mezuniyetine tek dersi kalan ve tek ders sınavına girebilme koşulunu taşıyan öğrenciler, dersin hangi yarıyılda olduğuna bakılmaksızın tek ders sınavına girerler.
(Akademik birimlere https://erdogan.edu.tr/Website/Default.aspx?LangID=1  adresinden ulaşılabilir)
 
- Tek ders sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu / bütünleme sınavına girme şartını yerine getirmiş olmak gerekmektedir.
 
Yarıyıl sonu / bütünleme sınavına girme şartı;
-Tek dersi kalan öğrencilerin ilgili derse bu dönem /daha önceki dönemlerde  kayıt olması ve D(Devamsızlık) dışında DC, DD, FD, FF notlarından başarısız olması.
-Harfli başarı notu “DC” olan derslerde yarıyıl dönem not ortalamasına dikkat edilmelidir.  Eğer dönem ortalaması (YANO) 2.00’nin altında ise dersten “başarısızdır” ve bu durumda tek dersi kalmışsa ilgili dersten tek ders sınavına girmek zorundadır.                         
 
Öğrencilerin hangi dersten tek ders sınavına gireceklerini transkriptlerdenÖğrenci Bilgi Sistemi Öğrenci Bilgileri/Tüm ders müfredatı ekranından kontrol ederek belirleyebilirler.  Sonradan mağduriyet yaşanmaması açısından ilgili akademik birim öğrenci işlerinden sınav tarihinden/saatinden önce bilgi alınması önemlidir.
 
- Öğrencilerin tek ders sınavından 100 üzerinden en az 60 puan almaları gerekmektedir. Sınavda alınan not, o dersin harfli başarı notu yerine geçer. 

Tek ders sınav dilekçeleri ilgili ders hocasının mailine ve ogrenci.tbmyo@erdogan.edu.tr mail adresine gönderilebilir.

Tek Ders Sınav Başvuru Dilekçesi

Hızlı Erişim