Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Programı

ÇAY TARIMI VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

Programın Amacı:

Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi programı çay sektöründe çayın yetiştirilmesi, çaylık alanlarının belirlenmesi, yaş çay alım işlemlerinin gerçekleştirilmesi, çay yapraklarının işlenerek kuru çay haline getirilmesi, yaş ve kuru çay analizlerinin yapılması  ve  bu çayların pazarlanması işlerinde çalışacak ara insan gücünü yetiştirir. Önlisans  programı, çay sektörünün gerektirdiği tüm alanlarda yetkin, verimli ve uzman bir  Çay Teknikeri vermek üzere hazırlanmıştır.

Programın İmkanları:
Çay analizleri derslerinin yürütülmesi amacıyla analizlerin yapılabileceği donanıma sahip bir  laboratuar 2016-2017 eğitim- öğretim döneminde faaliyete geçecektir. Diğer uygulama gerektiren dersler ÇAYKUR bünyesindeki Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'e ait çay bahçelerinde ve  Çay Fabrikalarında  gerçekleştirilmektedir.

Programda Görevli Öğretim Elemanları:

Adı Soyadı    E-posta   Telefon (IP)
Öğr.Gör.Yeşim ÖZTÜRK YILMAZ (Bölüm Başkanı) yesim.ozturk@erdogan.edu.tr  04642280032(2235)
Öğr.Gör.Ali ZENGİN  ali.zengin@erdogan.edu.tr 04642280032 (2139)
Öğr.Gör.Mehmet TATOĞLU   mehmet.tatoglu@erdogan.edu.tr     04642280032 (2156)
Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi (Dersler ve Ders İçerikleri)
BOLOGNA BİLGİ PAKETİ