Gaz ve Tesisatı Teknolojisi

Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programı 
Kazanılan Derece: Gaz ve Teknolojileri Teknolojisi programını başarı ile bitirip mezun olan öğrenciler, bu alanda Önlisans derecesine sahip olurlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
 
Kabul ve Kayıt Koşulları
ÖSYM tarafından yapılan sınavdan aldıkları puana göre kabul edilmektedir. Ayrıca 4702 sayılı kanun ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları mezunları Meslek Yüksekokullarına sınavsız olarak geçiş yapıp yerleştirilebilirler.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
 
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi programından mezun olabilmek için, öğrencilerin: minimum 120 AKTS alarak programın müfredatında belirtilen derslerin tümünde başarılı olmaları ve 40 iş günü zorunlu stajını tamamlamış olmaları gerekmektedir.
Program Profili
Günümüzde sürekli gelişen teknolojiye ve buna bağlı olarak piyasadaki gelişmelere uyumlu teorik ve pratik temel bilgilerle donatılmış, karşılaşacağı sorunlara çözümler üretebilen ve alanında teknik bilgi ve becerilerle donatılmış öğrenciler yetiştiren bir program olmayı amaçlamaktadır. Doğalgaz, ısıtma ve sıhhi tesisat teknolojileri için teorik bilgilerin yanında uygulamalı olarak tecrübe edinmiş gerekli bilgi ve becerilere sahip mezunlar vermek ve alanında kalifiye eleman ihtiyacını karşılamayı ve büyük firmalar tarafından tercih edilen program olamyı hedeflemektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Program mezunları doğalgaz sektöründe hizmet veren firmalarda, ısıtma ve baca sistemleri üreten sanayi kuruluşlarında, doğalgaz dağıtım firmaları ve ısı merkezlerinde istihdam edilirler. Ayrıca, Gaz ve Tesisatı Teknolojisi programının geniş yapısı olduğundan Enerji sektöründeki teknik ara elemanı olarak pek çok pozisyonda da istihdam edilebilmeleri mevcuttur.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Programndan mezun olan öğrenciler, ÖSYM’nin düzenlemiş olduğu Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile 4 yıllık Makine Mühendisliği ve Enerji Sistemleri Mühendisliği lisans programlarına geçiş yapabilmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrencilerin her dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise teorik derslerin en az %70`ine, uygulamalı derslerin en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notu, %40 ara sınav, (yazılı, proje, ödev, laboratuvar sınavı, kısa sınav vb.) %60 yarıyıl sonu sınavının toplamından hesaplanır ve yarıyıl sonu sınav notu 50 puan olmalıdır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC notu şartlı başarılı notudur. Öğrencinin DC notu aldığı bir dersten başarılı olması için yarı yıl ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerin Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programından mezun olabilmeleri için120 AKTS/ECTS kredisini içeren zorunlu ve seçimli tüm dersleri başarıyla tamamlaması, genel ağırlıklı not ortalamasının 4.0 üzerinden en az 2.0 olması ve stajlarını başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Atmeydanı mahallesi / Rize

Bologna Bilgi Paketi