Genel Bilgiler

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 01 Mart 1976 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak kurulmuş ve aynı yıl eğitime başlamıştır. Okulun o zamanki bölümleri Muhasebe programı ile Sevk ve İdare programlarından oluşan Sosyal Bilimler Bölümü ve Gıda Teknolojisi, Toplum Sağlığı, Meyvecilik, Sebzecilik ve Bağcılık Programlarından oluşan Hayati Bilimler Bölümü olarak eğitim faaliyetine başlamıştır.

Okulumuzun 1986 yılında arsası alınmış, 1987 yılında binaların yapımına başlanmış, ilk binasına 1991 yılında kavuşmuş, 1992 yılında binaları tamamlanmıştır.

2009-2010 eğitim-öğretim yılından itibaren bölüm isimlerinde değişiklik yapılarak 11 farklı bölüm altında eğitim öğretime devam edilmektedir. Bu bölümler ;

 Misyon

Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulunun amacı; gelişen sanayi ve ticaret sektörlerinin ihtiyaç duyduğu uluslararası standartlarda bilgi ve beceriye sahip, çözümleyici, üstün nitelikli, bilim ve teknolojiyi kullanan, yerel yönetimler, halk, aileler ve öğrencilerle işbirliği içerisinde, etkili ve etken bir şekilde çalışan, düşünen ve yorumlama yetisine sahip olan ara teknik ve meslek elemanı yetiştirmek için çağdaş eğitim ortamını sağlamaktır.

 Vizyon

Bu amaca ulaşabilmek için okul-sanayi işbirliğini geliştirmek, teknolojik gelişmeleri izlemek, çevredeki sanayi kuruluşlarının gücünü artıracak, nitelikli eğitim hizmetlerini vermektir.

Bu amacı gerçekleştirebilmek için de hedef, eğitim-öğretim kalitesini çağımızın ihtiyaçlarına göre düzenlemek, geliştirmek, bilgi ve becerileri yüksek, uluslar arası seviyede elemanlar yetiştirmektir.

03.12.2015 Tarih ve 375 Sayılı Yönetim Kurulunda alınan İlke Kararı;

Meslek Yüksekokulumuzda görev yapan Öğretim Elemanlarından, görevinde 15 yıllık hizmet süresini tamamlamış, olumlu sicile sahip, özverili, katkı sağlayan, uyumlu ve takım çalışmasına yatkın olup, ilgili bölüm başkanlığının olumlu görüşü bulunanların atama yenilemelerinin Sürekli olarak teklif edilmesi.
 

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Aktif Bölümler

Bitkisel ve Hayvansal Üretim
Elektrik ve Enerji
El Sanatları
Elektronik ve Otomasyon
İnşaat
Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri
Makine ve Metal Teknolojileri
Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri
Mimarlık ve Şehir Planlama
Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri
Su Ürünleri
Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri