Kimya Teknolojisi Programı

KİMYA ve KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

Programın Amacı:


Kimya Teknolojisi programı ülkemizde yoğun yatırımların gerçekleştirildiği Kimya Endüstrisinin nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuştur. Kimya Teknolojisi programından mezun olan öğrenciler Kimya Teknikeri unvanı verilmektedir. Kimya Teknikerleri endüstride geniş istihdam olanaklarına sahiptirler. Kimya teknikerleri, kamu ve özel sektörde istihdam edilebilmektedirler. Kamuda çalışabilmek için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ından en az 70 puan alınmalıdır (KPSS Nitelik Kodu 3347). Kimya teknikerleri özel sektörde sıvılaştırılmış petrol gazlarının (LPG) dağıtımı, taşınması, depolanması, dolumu, bayiliği ile LPG tüpü imalatı, LPG tüpü muayenesi, tamiri ve bakımı ile LPG tesisatı projelendirme ve imalat faaliyetlerinde sorumlu müdür olabilmektedirler (Resmi Gazete, Sayı: 28499). Teknikerlerin istihdam alanları; kimya ürünleri işleme fabrikaları, rafineriler, petrokimya fabrikaları, ilaç sektörü, tüm proses fabrikalarının analiz, kalite kontrol ve araştırma-geliştirme laboratuvarlarıdır. Kimya teknikerleri ayrıca özel sektörde “sorumlu müdür” olarak çalışabilirler. Kimya teknikerleri makine gücü 60 BG (Beygir Gücü)’den daha küçük kimya işletmelerinde sorumlu müdür olarak imza yetkileri vardır ve en fazla iki işletmede sorumlu müdür olabilirler. Sadece işletme içinde imza yetkileri olmak kaydıyla Kimya Teknikerleri 60 BG’den daha büyük kimya işletmelerinde de sorumlu müdür olarak çalışabilirler.

Programın İmkanları:

Program, öğrencilerin çağın gerektirdiği nitelikli eğitim almalarına uygun olacak şekilde hazırlanmış tam donanımlı sınıflar, bilgisayar laboratuvarı ve kimya laboratuvarında yapılmaktadır. Kimya laboratuvarında 40 öğrencinin çalışmalarını eşzamanlı sürdürebilecekleri bençler, malzeme deposu, ilkyardım alanı bulunmaktadır. Kimya laboratuvarının elektrik, su, havalandırma ve yangın tesisatı laboratuvar çalışmalarında öğrencilerin sağlığını olumsuz etkileyebilecek etmenleri asgari seviyeye indirecek şekilde düzenlenmiştir. Öğrencilerin endüstride kullanabilecekleri program ve uygulamalar mevcut olup, bu program ve uygulamaların öğrencilerimize etkin bir şekilde öğretilebileceği bilgisayarlar mevcuttur. Öğrencilerimize civar endüstri kuruluşlarına yapılan teknik geziler ile sektörün güncel durumu, iş tanımları ve olanakları konusunda faydalı olunmaya çalışılmaktadır.

Programda Görevli Öğretim Elemanları:
 
Adı Soyadı E-posta Telefon (IP)
Yrd. Doç. Dr. Kaan KARAOĞLU (Bölüm Başkanı) kaan.karaoglu@erdogan.edu.tr 0464228 0032
     

Bologna Bilgi Paketi