Misyon-Vizyon

M İ S Y O N

 Teknik Bilimler Meslek  Yüksekokulu’nun amacı; gelişen sanayi ve ticaret sektörlerinin ihtiyaç duyduğu uluslar arası standartlarda bilgi ve beceriye sahip, çözümleyici, üstün nitelikli, bilim ve teknolojiyi kullanan, yerel yönetimler, halk, aileler ve öğrencilerle işbirliği içerisinde, etkili ve etken bir şekilde çalışan, düşünen ve yorumlama yetisine sahip olan ara ve meslek elemanı yetiştirmek için çağdaş eğitim ortamını sağlamaktır.

 

V İ Z Y O N

 Bu amaca ulaşabilmek için okul-sanayi işbirliğini geliştirmek, teknolojik gelişmeleri izlemek, çevredeki sanayi kuruluşlarının gücünü arttıracak, nitelikli eğitim hizmetlerini vermektir.

Bu amacı gerçekleştirmek için de hedef, eğitim-öğretim kalitesini çağımızın ihtiyaçlarına göre düzenlemek, geliştirmek, bilgi ve becerileri yüksek, uluslar arası seviyede eleman yetiştirmektir