2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi Tek Ders Sınavları

03 Temmuz 2023 Pazartesi

2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi Tek Ders Sınavları 05.07.2023 Çarşamba günü saat 13:00'da yapılacaktır.

Tek ders sınavı
MADDE 28 
(1) Mezuniyetlerine tek dersi kalan öğrenciler, söz konusu dersin dönemine ve derse kayıt yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın,akademik takvimde belirtilen zamanda, tek ders sınavına girerler.
(2) Öğrencilerin tek ders sınavına girebilmeleri için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmalarızorunludur.
(3) Tek ders sınavında başarılı olabilmek için, 100 üzerinden en az 60 puan almak zorunludur. Tek ders sınavı başarı notunun belirlenmesinde yarıyıl içi çalışmaları değerlendirmeye katılmaz. Harfli not sistemine dönüşüm işleminde mutlak not sistemi kullanılır. Sınavda alınan harfli not, o dersin ilgili dönemdeki başarı notu yerine geçer. 

Öğrencilerin hangi dersten tek ders sınavına gireceklerini transkriptlerdenÖğrenci Bilgi Sistemi Öğrenci Bilgileri/Tüm ders müfredatı ekranından kontrol ederek belirleyebilirler.  Sonradan mağduriyet yaşanmaması açısından ilgili akademik birim öğrenci işlerinden sınav tarihinden/saatinden önce bilgi alınması önemlidir.

2022-2023 Akademik Yılı Tüm Bölüm ve Programlar Meslek Dersleri için oluşturulan için oluşturulan,
Sınıf Kodu : aiprcbd

Sınıf Davet Bağlantı Linki: http://classroom.google.com/c/NjE1NjgwMTA2NTcy?cjc=aiprcbd


Uzaktan Eğitimle alınan tüm dersler (Güz ve Bahar Dönemi dahil hepsi) için oluşturulan Tek Ders Sınavı için oluşturulan,
Sınıf Kodu : 
 yaviqai 
Sınıf Davet Bağlantı Linki: http://classroom.google.com/c/NjE1NjI4NDE3NTQ4?cjc=yaviqai
 

Hızlı Erişim