Birim Kalite Komisyonu

 
TEKNİK BİLİMLER MYO KALİTE KOMİSYONU
Unvanı  - Adı Soyadı  Görevi  İletişim
Doç.Dr. Kenan GEDİK Başkan 04642280032 2102-2188
Doç.Dr. Kaan KARAOĞLU Üye 04642280032/ 2143
Dr.Öğr.Ü. Hüseyin TAN Üye 04642280032 / 2167
Öğr.Gör. Ahmet TAN Üye 04642280032 / 2137
Yüksekokul Sek. Hasan GÜLEK Üye 04642280032 / 2104