Doğal Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programı

Elektrik ve Enerji Bölümü

Doğal Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programı 

Programın Amacı: 
Doğalgaz ve tesisatı teknikeri; binalardaki doğalgaz, ısıtma, temiz su tesisatlarını projelendiren ve bunları uygulayan, bunların bakım ve onarım işlemlerini yapan kişidir. Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programını bitirenlere “Doğalgaz ve Tesisat Teknikeri” unvanı verilir. Programımızın amacı; eğitim sürecinde verilen teorik bilgileri mevcut atölye ve laboratuar imkânlarıyla destekleyerek sektörde ihtiyaç duyulan ara elemanı yetiştirmektir.
 
Hedef:
* Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgili
* İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip
* Mesleki alanda matematik becerilerini kullanabilen
* Orta düzeyde İngilizce kullanım becerisine sahip
* Yazılı ve sözlü iletişim kurallarını bilen ve etkin iletişim becerilerine sahip
* Toplam kalite felsefesini benimsemiş ve ilgili kurumsal süreçlere destek verebilen meslek elemanlarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir.  
* Matematik, fen bilimleri, gaz ve tesisat teknolojisi ile ilgili mesleki konularda yeterli alt yapıya sahip olma.
* Güneş enerji sistemlerinin montaj yerinin tespitini ve montajını yapabilme, mevcut kurulu sistemlerin periyodik bakım ve onarımını yapabilme.
* Teknik resim bilgi ve becerisini gaz ve tesisat ile ilgili uygulamalarda etkin kullanabilme, bilgisayar ortamında çizim yapabilme.
* Doğalgaz dağıtım hatlarını kurabilme, bireysel ve merkezi doğalgaz tesisatlarının işletmeye alınması işlemlerini yapabilme.
* Çalıştığı ortamda gerekli ilk yardım ve iş güvenliği tedbirlerini alma
* Gaz ve tesisat teknolojisi alanında güncel bilgi, teknik ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanabilme.
* Gaz ve tesisat teknolojisi alanında güncel bilgi, teknik ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanabilme.
* Kat ve merkezi ısıtma sistemlerini kurabilme işletmeye alma ve mevcut kurulu sistemlerin periyodik bakım ve onarımını yapabilme.
* Bireysel ve merkezi iklimlendirme ve soğutma sistemlerinin sınıflandırılmasını yapabilme, kullanım alanları ve önemini açıklayabilme.

Programın İmkanları:
6 adet Plastik boru kaynak makinesi
Şarjlı matkap seti
Zımpara taş motoru
Avuç içi taşlama
3 adet Bakır boru kaynak makinesi
4 adet Elektrik ark kaynak makinesi
Seyyar diş açma paftası
Sehpalı diş açma paftası
Kollu giyotin
Kollu caka makinesi
 


 
Adı Soyadı E-posta   Telefon (IP)
Öğr.Gör. Hüsamettin DEMİRCAN husamettin.demircan@erdogan.edu.tr 0464228 0022 (2190)
Öğr.Gör.Şener ÇİNKAYA sener.cinkaya@erdogan.edu.tr 0464228 0022 (2189)
Öğr.Gör.Ersin HAYDARASLAN ersin.haydaraslan@erdogan.edu.tr 0464228 0022 (2179)
 
Bologna Bilgi Paketi