Elektrik Programı

ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ

ELEKTRİK  PROGRAMI


Programın Amacı: 
Bu programın amacı, Elektrik enerjisinin üretimi, iletimi, dağıtımı ve kullanılması ile ilgili her türlü tesisat ve makinelerin kurulması, işletilmesi, bakımı, projelendirilmesi ve onarımı işlerinde çalışabilecek teknikerler yetiştirmektir. Mezunları; Kamu ve özel kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi, bağımsız olarak da çalışabilmektedirler. Elektrik santrallerinde, trafo merkezlerinde, fabrikalarda ve makine bakım-onarım, beyaz eşya servislerinde, proje bürolarında, Elektrik dağıtım şirketlerinde, Otomasyon şirketlerinde, Proje Ofislerinde çalışabilirler.
Hedef:
* Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgili
* İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip
* Mesleki alanda matematik becerilerini kullanabilen
* Orta düzeyde İngilizce kullanım becerisine sahip
* Elektriksel birimler ve dönüşümlerini hatırlamalı ve basit problemleri çözebilen
* Elektrik ölçü aletlerinin yapısı, çalışma prensibi ve bağlantı şekillerini uygulayabilen
* Temel elektrik büyüklüklerini ve kavramlarını hatırlama
* DA devrelerinin analizini yapabilme ve devre teoremlerini çözümde kullanabilme
* AA devre elemanlarını tanıma ve çözümlemelerini yapabilme
* Yarı iletkenler, diyotlar, transistor ve entegre devreler, pasif ve aktif devre elemanları, doğrultucular hakkında temel bilgileri hatırlayabilme
* Güç elektroniği devreleri tasarlayabilme
*  Bilgisayar destekli çizim ve simülasyon programları ile elektrik devrelerini tasarlayıp, simüle etme. Mesleki plan ve projeleri çizebilme
*  Malzeme, statik, mekanik, akışkanlar, manyetizma konularında temel bilgileri hatırlayabilme
*  Endüstride kullanılan elektriksel cihazların montaj, bakım-onarım ve ölçümlerini yapabilme
*  Bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirebilme, internet ortamında iletişim kurabilme, internet ortamında iş başvurusu yapabilme, sayısal verileri düzenleyebilme, hazır şablon ile tanıtım materyali hazırlayabilme, araştırma için veri toplayabilme, araştırma raporu hazırlayabilme, araştırma raporunu sunu haline getirebilme
* Tesislerde iç-dış aydınlatma teknikleri, hesaplamalarını yapabilme ve projelerinin çizebilme
* PLC ile denetim sistemlerini tasarlayabilme, analizlerini yapabilme ve uygulamalarını gerçekleştirme
*  Elektrik enerjisinin üretim ve iletimi hakkında temel bilgileri hatırlayabilme. Elektrik enerjisinin dağıtımı, denetimi ve korunumu hakkında temel bilgileri hatırlayabilme
*  Elektrik makinelerinin yapı, çalışma prensibi ve denetim düzenekleri hakkında bilgileri hatırlamalı ve laboratuar ortamında elektrik makinelerinin farklı çalışma karakteristiklerini uygulayabilme. Elektrik makinelerinin bağlantı, ölçüm ve denetimlerini yapabilme
* Takım çalışmalarını yürütebilen
* Yazılı ve sözlü iletişim kurallarını bilen ve etkin iletişim becerilerine sahip
* Toplam kalite felsefesini benimsemiş ve ilgili kurumsal süreçlere destek verebilen meslek elemanlarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir.  

Programın İmkanları:
Temel elektrik deney setleri
Temel elektronik deney setleri
Elektrik makineleri deney seti
Fotovoltaik Board deney seti
Bobinaj deney seti
Ölçme deney setleri
70 Ad. Multimetre
Muhtelif ölçü aletleri( RLC metre, Luxmetre, Frekansmetre, Cosfimetre, Watmetre,Turmetre, Güç analizörleri, Vb.),
5 ad.Dijital  Osiloskop,
5 Ad. Dijital Sinyal generatörü,
Tesisat deney seti
Elektrik tesisatı simülatör deney seti
Topraklama Megeri
İzolasyon Megeri
Eurotest 61557 ölçü aleti
29 Adet S7-1200 PLC ve KTP600 Dokunmatik Renkli Panelli PLC eğitim seti
1 Adet S7-1500 PLC PLC eğitim seti
Bilgisayar destekli elektrik-elektronik deney seti ve modülleri
2 adet Ardunio eğitim seti
15 adet AA motor sürücüsü
Size 34 step motor ve sürücü deney seti
Endüstriyel tip sensörler
20 kVA Jeneratör ve transfer panosu
Kompanzasyon Panosu
 

 
Adı Soyadı E-posta   Telefon (IP)
 Öğr.Gör. Ayhan AKÇAİR (Bölüm Başkanı) ayhan.akçair@erdogan.edu.tr 0464228 0022 (2212)
Öğr.Gör.Hasan TURGUT hasan.turgut@erdogan.edu.tr 0464228 0022 (2207)
Öğr.Gör. Hüseyin KÖSOĞLU huseyin.kosoglu@erdogan.edu.tr 0464228 0022 (2209)
Öğr.Gör. Selçuk GÜVEN selcuk.guven@erdogan.edu.tr 0464228 0022 (2205)
 
Bologna Bilgi Paketi