Elektronik Teknolojisi Programı

ELEKTRONİK OTOMASYON BÖLÜMÜ

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI


Programın Amacı

Endüstrinin ihtiyacı olan, mesleki bilgi ve beceri seviyesi yüksek, iş hayatına ve teknolojik gelişmelere kolay uyum sağlayabilecek kaliteli ve insanlığa faydalı birer ELEKTRONİK TEKNİKERİ yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar, kendileri girişimci olup kendi işlerini kurabilecekleri gibi, özel sektörde oldukça geniş iş imkanlarına sahip olurlar. Otomotiv, otomasyon, robotik alanları başlıca örneklerdir.
İstihdam Olanakları
Kamu ve özel sektör işletmelerinde; otomotiv sektöründe mühendis ile işçi arasında nitelikli eleman ihtiyacını karşılayabilecek ayrıca kendi adına işyeri açıp çalıştırabilecek niteliklere sahip olurlar. .Montaj ve Servis alanlarında teknik eleman olarak çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçit
Mezun olan öğrencilerimiz, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin ilgili fakültelerine sınavsız geçiş yapabilirler, veya ÖSYM tarafından yapılan üst derece programlarına geçiş hakkı tanıyan Dikey Geçiş Sınavı(DGS)'nda başarılı oldukları taktirde, ilgili fakültelerde lisans tamamlayabilirler.
Bölüm Olanakları
2 Adet Elektronik laboratuvarı, 1 adet PLC laboratuvarı ve 3 adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.
BİLGİ - Kuramsal Olgusal
Farklı disiplinler ile etkin biçimde çalışabilme becerisini; elektronik bölümünün yakın etkileşim içinde olduğu elektrik ve bilgisayar bölümleri ile, elektronik alanının uygulama alanı içinde diğer bilim dalları veya çalışma alanları ile etkin iletişim kurabilme becerisi kazanır.
Elektronik bir sistemin iş organizasyonunu yaparak, proje faaliyetlerini takip eder, ürün ve elektronik üretim sistemlerinin üretiminde montajlama yapar, hata ve arızaları bulur, test ve kalite kontrolünü yapar.
BECERİLER - Bilişsel Uygulamalı
 1. Temel  Elektronik Devrelerini  Yapabilir.
 2. Temel Sayısal devrelerini  yapabilir.
 3. Elektronik devreler ilğili DC/AC  analizini yapabilir.
 4. Endüstriyel elektronik devre elemanları ile devre kurabilir.
 5. Güç kaynaklarının ve  Devrelerin arızalarını yapabilir.
 6. Otomasyon sistemleri için PLC programı yazabilir
 7. Endüstriyel robotları çalışmasını bilir
 8. Bilgisayar ağı ve diğer endüstriyel ağları kurabilir
 9. Elektronik devre simüslayonu ,baskı devre ile Autocad çizimi yapabilir
 10. Mikrodenetleyici sensörlü sistem tasarlayabilir
 11. Tıbbı cihazları bilir
 12. Yüksek frekans cihazlarının yapısını ve tamiratını yapabilir
 13. Temel bilgisayar bilgisi ve kullanımını bilir
 14. Algoritma yapısını bilir.
YETKİNLİKLER - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 1. Alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir
 2. Alanı ile ilgili karşılaştığı sorunları çözebilir.
 3. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilir.
 
YETKİNLİKLER - Öğrenme Yetkinliği
 1. Alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
 2. Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanır
 3. Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine ve mesleğe yönlendirebilir.
YETKİNLİKLER - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 1. Alanı ile ilgili gerekli yazılım ve bilişim-iletişim teknolojilerini kullanabilir
 2. Alanı ile ilgili temel düşüncelerini, problem ve önerileri uzman olan veya olmayan kişiler ile paylaşabilir.
 3. İletişim kurabilecek temel düzeyde bir yabancı dili bilir.
 
Program Çıktıları
1- Farklı disiplinler ile etkin biçimde çalışabilir                                   
2 - Temel Elektronik Devrelerini Yapabilir                           
3 - Temel Sayısal devrelerini yapabilir                                                                    
4 - Elektronik devreler ilğili DC/AC analizini yapabilir                                                                                       
5 - Endüstriyel elektronik devre elemanları ile devre kurabilir                                                   
6 - Güç kaynaklarının ve Devrelerin arızalarını yapabilir                                                                             
7 - Otomasyon sistemleri için PLC programı yazabilir                                                                                         
8 - Endüstriyel robotları çalışmasını bilir                                                                         
9 - Bilgisayar ağı ve diğer endüstriyel ağları kurabilir                                                                       
10 - Elektronik devre simüslayonu ,baskı devre ile Autocad çizimi yapabilir                                                                      
11 - Mikrodenetleyici sensörlü sistem tasarlayabilir.                                                                                      
12 - Tıbbı cihazları bilir. 
13 - Yüksek frekans cihazlarının yapısını ve tamiratını yapabilir.
14 - Temel bilgisayar bilgisi ve kullanımını bilir.                                                                                                                 
15 - Algoritma yapısını bilir.                                                                   
16 - Alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.                                                                                
17 - Alanı ile ilgili karşılaştığı sorunları çözebilir.                   
18 - Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilir.                                    
19 - Alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
20 - Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanır                 
21 - Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine ve mesleğe yönlendirebilir.
22 - Alanı ile ilgili gerekli yazılım ve bilişim-iletişim teknolojilerini kullanabilir. 
23 - Alanı ile ilgili temel düşüncelerini, problem ve önerileri uzman olan veya olmayan kişiler ile paylaşabilir.
24 - İletişim kurabilecek temel düzeyde bir yabancı dili bilir.
25 - Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kültürel değerler ile çevre koruma bilincine sahip olma.
26 - Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması, sonuçların duyurulması, toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olma.
 

Programda Görevli Öğretim Elemanları:
Öğr. Gör. Emre VARLI                    emre.varli@erdogan.edu.tr           +90 464 228 0032 Dahili: 2218
Öğr. Gör. Şükrü KILIK                     sukru.kilik@erdogan.edu.tr          +90 464 228 0032 Dahili: 2215
Öğr. Gör. Yunus ÇINAR                  yunus.cinar@erdogan.edu.tr      
 
Bologna Bilgi Paketi