Genel Bilgiler

 • 1-KURULUŞ, GELİŞME  VE YERLEŞİM DURUMU:
 •  
 • Meslek Yüksekokulumuz 01 Mart 1976 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak Rize MYO adı altında  kurulmuş ve aynı yıl eğitime başlamıştır. Yüksekokulun o zamanki bölümleri Muhasebe programı ile Sevk ve İdare programlarında oluşan Sosyal Bilimler Bölümü ve Gıda Teknolojisi, Toplum Sağlığı, Meyvecilik, Sebzecilik, Bağcılık programlarından oluşan Hayati Bilimler Bölümü olarak eğitim faaliyetine başlamıştır.
 •             12 Eylül 1980 den sonra öğretim programları yeniden organize edilerek,
 •             1- İşletme - Muhasebe bölümü
 •             2- İnşaat bölümü
 •             3- Makine Resim ve Konstrüksiyonu bölümü haline getirilmiştir.
 •             Yüksekokulumuz 20 Temmuz 1982 tarihinden itibaren Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlanmıştır. Üniversiteye bağlandıktan sonra okulumuzun öğretim programları şöyle organize edilmiştir.
 •          Teknik Programlar Bölümü :
 •             a- İnşaat Programı
 •             b- Makine Resmi ve Konstrüksiyonu Programı
 • Daha sonra Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün ilimizde kurulması, fabrikaları modernize etmesi ile birlikte ihtiyaç duyduğu Çay Eksperliği Programı da Teknik programlara bağlı olarak 1983 öğretim yılından itibaren eğitim ve öğretime devam etmektedir.
 •             İktisadi ve İdari Programlar Bölümü:
 •             a- İşletmecilik Programı
 •             b- Muhasebe Programı
 •             Ülkemizin kalkınması ile birlikte modern işletmeciliğe paralel olarak okulumuz programlarını geliştirmiş 1986-1987 öğretim yılından itibaren İşletme ve Muhasebe programlarını birbirinden ayırmıştır. Böylece İşletmecilik ve Muhasebe birbirinden ayrı birer meslek grubu elemanı yetiştiren programlar olarak öğretime başlamış ve bu öğretimine devam etmektedir. 1992-1993 Öğretim yılından itibaren Makina İmalat programı eğitime başlamıştır.
 •             Ülkemizin Kuzey, Doğu komşuları ve bağımsız Türk devletleri ile ticari ve siyasi ilişkilerinin artması ile birlikte gelişecek, gıda ihracatı ve ithalatında bölgemizde yapılacak depolama, indirme-bindirme ve taşımada önümüzdeki yıllarda çok önem arz edecek olan "İklimlendirme ve Soğutma" programının gerekli hazırlıkları yapılmış, 1993-1994 Eğitim-Öğretim yılından itibaren öğretime başlamıştır. 1993-1994 Eğitim yılında da Elektrik programı açılmıştır.
 •  Teknolojinin çok hızlı gelişmesi, bu gelişmelere ayak uydurulması Bilgiye çok kolay ulaşılması, bilgisayarın güncel hayattaki önemi göz önüne alınarak Bilgisayar Teknolojileri Bölümü kurulmuş ve eğitim-öğretime açılmıştır.
 •         Hızla büyüyen Meslek Yüksekokulumuzda günün şartlarına uygun olarak; Makine, Geleneksel El Sanatları, Elektronik Teknolojisi, Otomotiv Teknolojisi, Mobilya ve Dekorasyon, Tekstil Teknolojisi, Su Ürünleri, Yapı Denetimi, Dış Ticaret, Bankacılık ve Sigortacılık, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programları kurulmuş ve Eğitim-Öğretime açılmıştır.
 •        Yine günün gereklerine uygun olarak Elektrik ve Enerji Bölümü altında Gaz ve Tesisatı Programı (2020-2021 Eğitim Öğretim yılından itibaren YÖK tarafından adı Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi olarak değiştirilmiştir.), Elektronik ve Otomasyon Bölümü altında Mekatronik Programı, El Sanatları Bölümü altında Kuyumculuk ve Takı Tasarımı, Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü altında Deniz Ulaştırma İşletme ve Su Altı Teknolojisi, Mimarlık ve Şehir Planma Bölümü ve Bu Bölüm altında Harita ve Kadastro programı ile Mimari Restorasyon Programı, Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü ve bağlı olarak Kimya Teknolojisi Programı, Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü ve bağlı olarak Çevre Koruma ve Kontrol Programı, Tasarım Bölümü ve bağlı olarak İç Mekan Tasarımı Programı açılmıştır. Açılan Bu programlardan “Kuyumculuk ve Takı Tasarımı, Deniz Ulaştırma İşletme, Harita ve Kadastro ile Mimari Restorasyon, İç Mekan Tasarımı “ programları dışındaki tüm programlarda öğrenci mevcut olup eğitim öğretime devam edilmektedir.
 •             Ancak 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Bilgisayar Teknolojileri Bölümü ile Su ürünleri Bölümü kapatılarak, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Öğretim elemanları ve öğrencileri Ardeşen MYO ‘ya aktarılmışlardır. Su Ürünleri Bölümü de kayıtlı öğrencilerin durumuna göre faaliyetine son verecektir. 2018-2019 Eğitim Öğretim yılından itibaren Bitkisel ve Hayvansal Üretimi Bölümü ve bağlı olarak Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi programı kapatılarak Pazar MYO bünyesinde açılmıştır. Kayıtlı öğrencilere hizmet verilmekle birlikte Öğretim Elemanları Pazar MYO’ya kadro nakli olmuşlardır. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Elektrik, Makine ve İnşaat Teknolojisi programlarının da II.Öğretimleri kapatılarak, II.Öğretim programlarının aktivitesi sonlandırılmıştır.
 • 2006 yılında yeni kurulan Rize Üniversitesine bağlanan RMYO, gerek artan öğrenci sayısı gerekse fiziki alan yetersizliğinden dolayı ikiye ayrılması gündeme gelmiş ve YÖK’ ün 20.02.2012 Tarihli Kararıyla Rize Meslek Yüksekokulu; Teknik Bilimler MYO-Sosyal Bilimler MYO olarak ikiye ayrılmıştır. Bu ayrılma sonucunda Teknik Bilimler MYO At Meydanı Mahallesindeki mevcut binada kalmış, Sosyal Bilimler MYO ise Kavaklı Mahallesindeki Doğuşçay Kampüsü’nde hizmete başlamıştır. Dokuz(9) Akademik personel ile Altı(6) bölüm ve bunların programları da Sosyal Bilimler MYO’na aktarılmıştır. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda ise (11) on biri aktif (12) on iki bölüm ile (14) on dürdü aktif (18) on sekiz program kalmıştır.
 • Farklı Binalarda eğitim-öğretim faaliyetlerine devam Meslek Yüksekokulu 1991 yılında At Meydanı Mahallesinde 3 bloktan (A,B,C) oluşan 8800 m2 kapalı alanı oluşan binasına taşınmıştır. İhtiyaca binaen 2015 yılında inşaatı tamamlanan 3 Bloktan oluşan (A,B,C)16000 m2 kapalı alandan oluşan ek bina da hizmete girmiştir.
 • Üniversitemizin adı 11.04.2012 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6287 Sayılı Kanunla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak değiştiğinden; Meslek Yüksekokulumuz Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu adı altında eğitim-öğretime devam etmektedir.