Mekatronik Programı

ELEKTRONİK OTOMASYON BÖLÜMÜ

MEKATRONİK PROGRAMI

 
Programın Amacı

Öğrencilere mekatronikle ilgili teorik ve uygulamalı konularda uzmanlaşma olanağı sağlanmaktadır. Güncel ve teknolojik bilgileri iş hayatında uygulayabilecek ve yeni teknolojilere uyum sağlayabilecek teknikerleri yetiştirmek öncelikli hedeftir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar, kendileri girişimci olup kendi işlerini kurabilecekleri gibi, özel sektörde oldukça geniş iş imkanlarına sahip olurlar. Otomotiv, otomasyon, robotik alanları başlıca örneklerdir.
Program Olanakları
İki adet Mekatronik laboratuvarı mevcuttur, biri derslik ve atölye şeklinde, diğeri bilgisayarlar ve 3D yazıcı olacak şekilde dizayn edilmiştir. Bununla birlikte üç adet bilgisayar laboratuvarı, bir adet PLC laboratuvarı ve teknik resim atölyesi bulunmaktadır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
ÖSYM'nin belirlediği kriterlere göre dikey geçişle mühendislik fakültelerine geçiş yapabilirler.
BİLGİ - Kuramsal Olgusal
Farklı disiplinler ile etkin biçimde çalışabilme becerisini; mekatronik bölümünün yakın etkileşim içinde olduğu makina, elektrik/elektronik ve bilgisayar bölümleri ile, mekatronik alanının uygulama alanı içinde diğer bilim dalları veya çalışma alanları ile etkin iletişim kurabilme becerisi kazanır.
Mekatronik bir sistemin iş organizasyonunu yaparak, proje faaliyetlerini takip eder, ürün ve mekatronik üretim sistemlerinin üretiminde montajlama yapar, hata ve arızaları bulur, test ve kalite kontrolünü yapar.
BECERİLER - Bilişsel Uygulamalı
 1. Mekatronik  alanına uygun problemleri saptama, tanımlama, çözme ve uygulama becerisi kazanır.
 2. Mekatronik sistemlerin, sürecini, cihazlarını veya ürünü tasarlama becerisi kazanır.
 3. Endüstriyel tip robotları bilir, programlar kullanır, arıza analizini yapar ve uygun çözümler üretir.
 4. Makine parçalarının 2 veya 3 boyutlu modellerinin bilgisayar destekli çizimini yapar. Proje tekniklerini kullanarak teknik-meslek resim çizimlerini yapar.
 5. Sensörler ve dönüştürücüleri etkin şekilde kullanır.
 6. Elektrik-elektronik  alanında analog ve sayısal devreler  tasarlar , simülasyonlarını gerçekleştirir ve uygulamasını yapar.
 7. Hidrolik ve pnömatik sistemlerini bilir, tasarım, kurulumunu ve bakımını yapar.
 8. Mekanik alanında mekanizma sistemlerinin çözümlerini yapar ve gerekli mekanik sistemleri tasarlar.  Parça işleme ve üretme süreçlerini bilir.
 9. Gemi sistemleri hakkında bilgi sahibi olur; mekatronik alanı altyapısında gemilerin çalışma yapısını uygun farklı meslek alanları birleştirerek gemilere özel problemlere çözüm üretir.
 10. Bir sistemi çözer, (proses) süreç adımlarını belirler, analiz eder, uygun yöntem ve teknikleri kullanarak araştırma yapar, planlar ve buna uygun olarak projeyi hazırlar.
 11. Programlanabilir kontrolörleri programlar ve otomasyon-kontrol sistemlerinde kullanır.
 12. Mekatronik alanı içinde mikro kontrolörleri programlar ve devre tasarımı yapar.
 13. Elektrik-Elektronik alanında devrelerin kurulumunu, analizini ve bu devreler üzerindeki gerekli ölçüm işlemlerini yapar.
 14. Endüstriyel alana uygun ve devre geliştirmeye yönelik elektrik motorlarının yapısını, karakteristiklerini tanımlar ve gerekli sürücü tasarımını yapar. Hareket kontrol sistemlerini bilir.
 15. Mekatronik bir sistemin otomatik kumandasını bilir, otomatik kontrolünü yapar ve kontrol sistemlerini haberleştirir.
 16. Algoritma yapısını bilir. Mekatronik alanında karşılaşabileceği problemleri algoritma kurarak gerekli bilgisayar programını yazma becerilerini kazanır.  Mekatronik alanına uygun programlama dilllerini bilir.
 17. Mekatronik altyapısında bilgiye erişebilme, kaynak tarama, yorumlama, geliştirme, eleştirel bakabilme, girişimci ve yenilikçi davranma becerilerini kazanır.
 18. CNC tezgahlarını ve 3D yazıcıların, eksenini bilir programlama yapabilir ve CNC ile 3D yazıcı yapısındaki cihazları kullanmasını bilir.
YETKİNLİKLER - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 1. Alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 3. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çevresinde gelişimlerine yönelik etkinliklerde bulunabilme.
YETKİNLİKLER - Öğrenme Yetkinliği
 1. Mekatronik alanı için yeterli düzeyde matematik ve fen bilimleri ile ilgili bilgi birikimi kazanır.
 2. Bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanır.
 3. Mesleğin gerektirdiği iş güvenliği kanunlarını bilir ve uygular.
 
YETKİNLİKLER - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 1. Alanı ile ilgili gerekli yazılım ve bilişim-iletişim teknolojilerini kullanabilir.
 2. Alanı ile ilgili temel düşüncelerini, problem ve önerileri uzman olan veya olmayan kişiler ile paylaşabilir.
 3. Alanı ile ilgili konuları yazılı ve sözlü aktarabilir.
 4. İletişim kurabilecek temel düzeyde bir yabancı dili bilir.
Program Çıktıları  
 
1 Mekatronik alanına uygun problemleri saptama, tanımlama, çözme ve uygulama becerisi kazanır.
2 Mekatronik sistemlerin, sürecini, cihazlarını veya ürünü tasarlama becerisi kazanır.
3 Endüstriyel tip robotları bilir, programlar , kullanır , arıza analizini yapar ve uygun çözümler üretir.
4 Mekatronik alanı için yeterli düzeyde matematik ve fen bilimleri ile ilgili bilgi birikimi kazanır.
5 Farklı disiplinler ile etkin biçimde çalışabilme becerisini; mekatronik bölümünün yakın etkileşim içinde olduğu makina, elektrik/elektronik ve bilgisayar bölümleri ile, mekatronik alanının uygulama alanı içinde diğer bilim dalları veya çalışma alanları ile etkin iletişim kurabilme becerisi kazanır.
6 Bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanır.
7 Makine parçalarının 2 veya 3 boyutlu modellerinin bilgisayar destekli çizimini yapar. Proje tekniklerini kullanarak teknik-meslek resim çizimlerini yapar,
8 Sensörler ve dönüştürücüleri etkin şekilde kullanır.
9 Elektrik-elektronik alanında analog ve sayısal devreler tasarlar , simülasyonlarını gerçekleştirir ve uygulamasını yapar.
10 Hidrolik ve pnömatik sistemlerini bilir, tasarım, kurulumunu ve bakımını yapar.
11 Mekanik alanında mekanizma sistemlerinin çözümlerini yapar ve gerekli mekanik sistemleri tasarlar. Parça işleme ve üretme süreçlerini bilir.
12 Gemi sistemleri hakkında bilgi sahibi olur; mekatronik alanı altyapısında gemilerin çalışma yapısını uygun farklı meslek alanları birleştirerek gemilere özel proplemlere çözüm üretir.
13 Bir sistemi çözer, (proses) süreç adımlarını belirler, analiz eder, uygun yöntem ve teknikleri kullanarak araştırma yapar, planlar ve buna uygun olarak projeyi hazırlar.
14 Mekatronik bir sistemin iş organizasyonunu yaparak, proje faaliyetlerini takip eder, ürün ve mekatronik üretim sistemlerinin üretiminde montajlama yapar, hata ve arızaları bulur, test ve kalite kontrolünü yapar.
15 Programlanabilir kontrolörleri programlar ve otomasyon-kontrol sistemlerinde kullanır.
16 Mekatronik alanı içinde mikrokontrolörleri programlar ve devre tasarımı yapar.
17 Elektrik-Elektronik alanında devrelerin kurulumunu, analizini ve bu devreler üzerindeki gerekli ölçüm işlemlerini yapar.
18 Mekatronik bir sistemin otomatik kumandasını bilir, otomatik kontrolünü yapar ve kontrol sistemlerini haberleştirir.
19 Endüstriyel alana uygun ve devre geliştirmeye yönelik elektrik motorlarının yapısını, karakteristiklerini tanımlar ve gerekli sürücü tasarımını yapar. Hareket kontrol sistemlerini bilir.
20 Algoritma yapısını bilir. Mekatronik alanında karşılaşabileceği problemleri algoritma kurarak gerekli bilgisayar programını yazma becerilerini kazanır. Mekatronik alanına uygun programlama dilllerini bilir.
21 Mekatronik altyapısında bilgiye erişibilme, kaynak tarama, yorumlama, geliştirme, eleştirel bakabilme, girişimci ve yenilikci davranma becerilerini kazanır.
22 Mesleğin gerektirdiği iş güvenliği kanunlarını bilir ve uygular.
23 CNC tezgahlarını, eksenini bilir programlama yapabilir ve CNC yapısındaki cihazları kullanmasını bilir.

Programda Görevli Öğretim Elemanları:
Öğr. Gör. Ramazan ÖTÜKEN (Bölüm Başkanı)    ramazan.otu@erdogan.edu.tr      +90 464 228 0032 Dahili: 2216
Öğr. Gör. Burcu ŞANAL                                         burcu.sanal@erdogan.edu.tr       +90 464 228 0032 Dahili: 2214
Öğr. Gör. Özay CAN                                              ozay.can@erdogan.edu.tr            +90 464 228 0032 Dahili: 2217


Bologna Bilgi Paketi