Su Altı Teknolojisi Programı

MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ 

SU ALTI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

Profesyonel Sualtı adamları Yönetmeliği gereğince ULAŞTIRMA ve ALTYAPI BAKANLIĞI - Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yapılan denetlemelerde programımız eğitim müfredatının ilgili Yönetmeliğin 11. maddesinde belirtilen eğitim müfredatını kapsadığı ve pratik eğitim gerektiren konularla ilgili dalış takım ekipmanlarının uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu itibarla, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Sualtı Teknolojisi Programı'ndan mezun olan öğrencilere gerekli evrakları teslim etmeleri halinde ilgili bakanlık tarafından Birinci Sınıf Dalgıç Yeterlik Belgesinin verilmesi uygun görülmüştür.
Programın Amacı
Su altı sanayi sektöründe, deniz arama-kurtarma çalışmalarında, dalış turizminde ve bilimsel araştırmalarda çalışabilecek yetenek ve donanıma sahip uzmanlaşmış teknik dalgıç yetiştirmek amacıyla kurulmuş bir programdır.
Giriş Koşulları
Su Altı Teknolojisi programı eğitim süresi 2 yıl ve örgün eğitim şeklindedir. Programa ÖSYM YGS sınavının TYT puan türünde yeterli puanı alan öğrenciler tercih yapabilirler.
Bu programa başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşullara ek olarak: vücut yapısı düzgün olmak; astım, bronşit, epilepsi, nefes darlığı, ileri derecede görme bozukluğu vb. gibi biyolojik bozukluğu olmamak; bayılma, histeri, marazi çarpıntı, aşırı psikolojik ve sinirsel hastalıklardan herhangi birine yakalanmış olmamak; kayıt sırasında bu konularda herhangi bir engel bulunmadığını Üniversitelerin Tıp Fakültelerinin Su Altı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalından ya da Su Altı Hekimi bulunan Özel Hiperbarik Tedavi Merkezlerinden alınacak olan ‘Profesyonel Su Altı Adamı olabilir’ raporu ile belgelemek gerekir.
Su Altı Teknikeri
Su altı inşaatları, sudaki gemilerin karaya çekilmeden onarımı, sörvey çalışmaları, su altı arama-kurtarma çalışmaları, su altı boru ve iletişim hatlarının döşenmesi, su altı boru hatlarının bakım-onarım işleri, basınç odası kullanma, dalış projeleri geliştirme, dalış organizasyonları kurma ve yönetme yeteneğine sahip teknik elemandır.
Su Altı Teknikerinin Görevleri
 • Su altı yapılarının inşası ve onarımları işlemlerinde görev alır,
 • Sistemle ilgili malzeme ve teçhizatın seçimi ve kurulması işlemini yapar,
 • Su altında karşılaşılan malzeme ve donanım arızalarını tespit eder ve sorunlara çözüm getirir,
 • Su altına yapılacak dalışların güvenliği ile ilgili tedbirleri alır,
 • Sörvey çalışmaları yapar, rapor hazırlar ve önlemlerin alınmasını sağlar,
 • Deniz kazalarında, batıkların kurtarılması veya batmamış gemi tamirinin gerçekleştirilmesini sağlar,
 • Su altında herhangi bir nesnenin arama ve kurtarma görevinde yer alır,
 • Su altı boru hattı döşenmesinde ve bakım işlemlerinde görev alır,
 • Dalış organizasyonları, sağlık ve emniyeti ile ilgili kanuna dayalı yönetmelikleri bilir ve uygular,
 • Basınç odası teknikerliği görevini yerine getirir,
 • Dalış organizasyonlarında gerekli malzemelerin belirlenmesi ve malzemelerin kurulumunda görev alır.
Kullanılan Alet ve Ekipmanlar
 • Maske, şnorkel, palet
 • Dalış elbisesi (ıslak, yarı kuru ve kuru)
 • Ağırlık kemeri, Denge Yeleği
 • Dalış başlıkları(Full-face maske, Marc 17, Marc 18)
 • Dalış tüpü, oksijen tüpü, kompresör
 • Dalış hortumları, Su altı kaynak malzemeleri,
 • Karışım gaz kaynakları, basınç odası, dalış teknesi, vinç, kepçe, Su altı görüntüleme cihazları, Su altı iletişim ve ışıklandırma cihazları.
 Programın İhtiyaçlarına Yönelik Özel Laboratuvarlar
 • Dalış tankı
 • Basınç odası
 • Kesme ve kaynak Atölyesi
 • Mesleği Getirdiği Özellikler ve Çalışma Ortamı
Su Altı Teknikeri Olmak İsteyenlerin Sahip Olması Gereken Özellikler
 • Araştırmaya meraklı, sorumluluk sahibi,
 • Analitik düşünme becerisine sahip,
 • Hayal gücü yüksek ,
 • Ayrıntılara önem veren,
 • Matematik ve fizik alanında başarılı,
 • Mekanik yeteneğe sahip,
 • Fiziksel kabiliyetleri gelişmiş,
 • İleri derecede yüzme ve suda hareket becerisine sahip,
 • El ve parmak becerisi gelişmiş,
 • Yabancı dile ilgi duyan,
 • Ekip çalışmasına yatkın kimseler olmaları gerekir.
Meslek elemanları; deniz ve su altı ortamında, üst seviyede güvenlik önlemleri altında genellikle açık alanlarda çalışırlar. Çalışırken mühendisler, doktorlar, dalış amirleri, kaptanlar, gemi personeli, teknisyenler, operatörler, müşteriler ve diğer çalışanlarla iletişim halindedirler.
Eğitim Sonunda Alınan Diploma
Eğitimini başarıyla tamamlayanlara ön lisans diploması ve “Su Altı Teknikeri ” ünvanı verilir. Mezun olan öğrenciler T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğüne başvurduklarında kendilerine Birinci Sınıf Dalgıç ve Basınç Odası Operatörü (25 saatlik basınç odası stajını müteakiben) belgeleri verilir. Türkiye Su altı Sporları Federasyonuna diplomaları ile başvurduklarında TSSF/CMAS Üç Yıldız Dalıcı Sporcu Belgeleri verilir.
Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları
Su Altı Teknikerleri, batık gemilerdeki eşyaların, su altındaki arkeolojik eserlerin çıkarılması, su altı inşaatı, su altı film ve fotoğrafçılığı, karışım gaz dalgıçlığı, dalış turizmi gibi çalışmaları yapar. Mezunlar T.C Ulaştırma Bakanlığına bağlı gemi ve limanlarda, deniz araştırmaları ile ilgili resmi ve özel kuruluşlarda çalışabilirler.
Lisans Programlarına Geçiş ve Terfi
Su altı Teknikerliği programını bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde ÖSYM -DGS BAŞVURU KILAVUZUNA göre Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, Su Ürünleri Mühendisliği lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

 
 Programda Görevli Öğretim Elemanları:
Öğretim Üyeleri ve Öğretim Elemanları                                  E- Posta                                                  Telefon
Doç.Dr. Ahmet Raif ERYAŞAR                                        ahmet.eryasar@erdogan.edu.tr                04642280022 - 2182
Prof.Dr. Kenan GEDİK                                                   kenan.gedik@erdogan.edu.tr                    04642280022 - 2188
Dr.Öğr.Üyesi Tolga AKDEMİR                                                     tolga.akdemir@erdogan.edu.tr                 04642280022 - 2178