Tekstil Teknolojisi Programı

TEKSTİL, GİYİM AYAKKABI VE DERİ BÖLÜMÜ

TEKSTİL TEKNOLOJİSİ PROGRAMI


Programın Amacı: 
Üretimin tüm aşamalarını ayrıntılı bir biçimde işleyerek öğrencilerine tekstil işletme yapısı, yönetimi, iş akışı konularına hakim, temel bilgi ve becerilere sahip olacak şekilde, üniversite - sanayi işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalarla uzmanlık kazandırarak farklı niteliklere sahip tekstil laboratuar cihazlarını, dikiş makinelerini kullanabilen, konfeksiyon üretimi ile ilgili gerekli becerilere sahip, dikiş ve nakış tekniklerini bilen, tasarım ve tasarımcılık yetilerine sahip meslek elemanları yetiştirmektir.

Hedef:
* Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgili
* İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip
* Mesleki alanda matematik becerilerini kullanabilen
* Orta düzeyde İngilizce kullanım becerisine sahip
* Tekstil işletmelerinin yapısı ve organizasyonunu tanıyan
* Tekstil işletmelerindeki mevcut üretim programlarını kullanabilen, üretim planlamasını ve analizlerini yapabilen
* Üretim hattındaki tüm işlemlere hakim olarak denetleme yapabilme becerilerine sahip
* Uluslar arası kabul gören testlerle ürünlerin kalitesinin tespiti ve değerlendirilmesini yapabilen
* Dikiş,nakış ve tasarım tekniklerini bilen ve uygulayabilen
* Konfeksiyon atölyesi makinelerini  kullanabilen
* Takım çalışmalarını yürütebilen
* Yazılı ve sözlü iletişim kurallarını bilen ve etkin iletişim becerilerine sahip
* Toplam kalite felsefesini benimsemiş ve ilgili kurumsal süreçlere destek verebilen meslek elemanlarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir.  

Programın İmkanları:
Tektil Teknolojisi Programı dahilinde, Tekstil Konfeksiyon Uygulama Atelyesi bünyasinda; 20 Adet Sanayi Tipi Düz Dikiş Makinesi, 2 Adet Overlok, 1 Adet İlik Makinesi , 1 Adet Tam ve 1 Adet Yarım Paskara ile 4 Adet Sanayi Tipi Buharlı Ütü bulunmaktadır.

 
Programda Görevli Öğretim Elemanları:
Adı Soyadı E-posta   Telefon (IP)
Dr. Öğr. Üyesi Pınar SARAL ÖZDEMİR (Bölüm Başkanı) pinar.saral@erdogan.edu.tr 0464228 0022 (2131)
Öğr. Gör. Dr. Ahmet TAN ahmet.tan@erdogan.edu.tr  0464228 0022 (2137)
Öğr. Gör. Bilge HACIMURTAZAOĞLU bilge.hacimurtazaoglu@erdogan.edu.tr  0464228 0022 (2130)
                                                                                                                 
Bologna Bilgi Paketi