Yapı Denetimi

Yapı Denetimi Programı

Tanıtım:


İnşaat Bölümü, Yapı Denetimi Programında, inşaatların projelerinin kontrollerinin yapılması, bilgisayar destekli programlarla çizilmesi, metraj ve keşif işlerinin yapılması, zemin ve beton deneylerinin yapılması uygulamalı olarak öğretilmektedir. Bunun yanında, karayolları, kazı, dolgu, liman işleri gibi inşaat sektörünün farklı alanlarında faaliyet gösteren tüm inşaat sektörünü içine alan bir eğitim anlayışı içinde eğitim verilmektedir.

Bu programın amacı gelişen teknoloji içerisinde nitelikli ara insan gücü ihtiyacını karşılayacak, plansız, kontrolsüz ve kalitesiz yapılaşmayı önleyecek, can ve mal güvenliğini sağlayacak, ülkenin kaynak israfını önleyecek, çağdaş norm ve standartlarda projeler ve yapılar üretecek teknik elemanlar yetiştirmektir.

Eğitim:

İnşaat Bölümü, Yapı Denetimi ön lisans programı, 2 yıllık bir eğitimi kapsar. Örgün Öğretim olarak eğitim ve öğretime devam etmektedir. 4 yarıyıl süresince, öğrenciler öğretim planlarında belirtilen 120 AKTS zorunlu ve seçmeli dersleri başarmak ve 30 günlük yaz stajını tamamlamak zorundadır.

Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimiz ‘’Ön Lisans Derecesi’’ ‘ni tanınan bütün yetkileriyle almaya hak kazanırlar. Program mezunları, Tekniker ünvanlı olarak, Özel ve resmi kuruluşlarda Mühendis ve Teknisyen arasında teknik ara eleman olarak görev yapar.

Yapı Denetimi ön lisans programını başarı ile bitiren öğrencilerimiz, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı olduklarında, ÖSYM’nin bu bölüm için belirlediği aşağıdaki lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

-İnşaat Mühendisliği
-Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

İnşaat Bölümü, tüm öğretim elemanları ve teknik personeli ile birlikte nitelikli bir ara eleman yetiştirebilmek amacı ile çaba göstermektedir.

Misyon:
Eğitim-öğretim ve üretim hizmetlerini yürütürken, özgürlükçü ortamda hoşgörü ve birey mutluluğunu esas alan katılımcılığı ve yaratıcılığı ön plana çıkaran yönetim anlayışı ile başarıyı yakalamak.
 
Vizyon:
Kalitesi ile meslek yüksekokulları arasında ayrıcalıklı, öğrenciler tarafından tercih edilen, mezunları aranılan, alanında en iyi ve saygın bir eğitim kurumu olmak.
 
Fiziksel ve Teknik Altyapı:
Fiziksel altyapımız, inşaat laboratuvarımız,  atölyemiz, bilgisayar laboratuvarımız ve dersliklerimizden oluşmaktadır. İnşaat Laboratuvarımızda;  Beton Test Presi, bilgisayar ve yazıcı ile birlikte, Demir Çekme Basma Eğilme cihazı bilgisayar ve yazıcısı ile birlikte, Etüv, Elek Sarsma Makinesi, Beton Test Çekici, Donatı, Demir tespit cihazı, Los Angeles ( Aşınma ) deneyi cihazı, Karot numunesi alma makinesi, Likit Limit, Plastik Limit belirleme deney aleti bulunmaktadır. Laboratuvarımızda küçük deney aletleri beton numunesi almak için gerekli kalıplar ve elek analizi deneyleri için elek serileri ve küçük laboratuvar aletlerimiz ile birlikte, Topoğrafya dersinde kullanılmak üzere  nivo, mira ve arazi ölçüm aletleri bulunmaktadır.
 
Programda Görevli Öğretim Elemanları:
Adı Soyadı E-posta    
Öğr.Gör.Gülsüm ŞİMŞEK (Bölüm Başkanı) gulsum.simsek@erdogan.edu.tr  
Öğr.Gör.M.Selçuk GÜNER mehmet.guner@erdogan.edu.tr   
Öğr.Gör.Enver YILMAZ enver.yilmaz@erdogan.edu.tr   
Öğr.Gör.Mustafa DEMİRCİ mustafa.demirci@erdogan.edu.tr  
Öğr.Gör.Doğanay YILMAZ doganay.yilmaz@erdogan.edu.tr   
Öğr.Gör.Hamide DEMİRCİ hamide.demirci@erdogan.edu.tr 

Bologna Bilgi Paketi